Monday, March 28, 2016

SIDAY PARA KAN NANAY

Dako it akon pagpasalamat haimo
Tikang han pagburod nim ngan ig anak ako
It akon kinabuhi nga di mababayaran hin bisan ano
Salit Nanay karawata it akon Gugma upod pagrespito.
Ikaw an nagbantay ha akon ngada pagdako ko
Nagpipiraw kada gab-i pagkita kon nagyamang ako
Bisan maAngso nga Lampin ko ginhahamot mo
Dara han dako nga pagpaura ngan PaghigugMa nimo.
Ikaw permi an akon susumatan han mga problema
Naabuyon usahay, nagsasagdon kon sobra na
Bisan ako sayop, an pag-ugop mo permi nakada
Salamat Nanay han sobra nim ha akon nga pagpaura
Yana nga dako na ako, ginsasaad ko Haimo
Nga diri ko kamo pababay-an samtang buhi ako
MaAram ako nga di ko kaya labwan an iyo Sakripisyo
Pero bisan guti ighahalad ko, para Malipay kamo.
SaLamat kay kamo an naging kag-anak ko
Bisan kita pobre, ha pagHigugma riko kita hin duro
Igintutdo niyo nga magkaAda kami respito ha igkasi tawo
Ngan labaw nga pagtagad para han kada tagsa ko nga mga Bugto.
SaLamat HaimO Nanay!